Wednesday, 30 April 2014

1 MEI : HARI YANG MENGINGATKAN BAHAWA KELAS PEKERJA ADALAH KUASA PERUBAHAN DALAM MASYARAKAT


Hari Pekerja atau Hari Satu Mei bukan calang-calang hari. Ramai dalam kalangan kita yang menganggap bahawa hari itu adalah hari untuk kita bercuti semata-mata, ataupun hari untuk mendapat ‘double pay’ kerana bekerja ketika cuti umum. Secara sejarahnya, Hari Pekerja adalah hari kemenangan bagi kelas pekerja dalam perjuangan mereka untuk menuntut pengurangan jam kerja iaitu dari 12-16 jam sehari kepada 8 jam sehari. Kemenangan ini tidak diraih dengan sekelip mata, bahkan merupakan satu perjuangan yang panjang kerana berlangsung pada sekitar tempoh tahun 1886-1890-an. Ia adalah perjuangan yang amat mengagumkan kerana melibatkan pengorbanan warga pekerja yang berusaha untuk membebaskan diri mereka daripada penindasan majikan-majikan yang tidak berperikemanusiaan. Dalam hal ini, sistem kapitalisme yang diangkat oleh para majikan itu begitu mementingkan keuntungan sehinggakan sanggup untuk menafikan hak-hak pekerja. Sedangkan tanpa warga pekerja, syarikat-syarikat tersebut pasti tidak akan mendapat keuntungan dan memperkembangkan perniagaannya.

Perjuangan berkenaan menyaksikan hasilnya apabila warga pekerja dapat menikmati masa yang lebih untuk diri sendiri, dan bersama-sama keluarga serta masyarakat. Walau bagaimanapun, kerakusan sistem kapitalisme semakin lama makin menyebabkan syarikat-syarikat menekan pekerja-pekerja untuk bekerja lebih dari 8 jam. Di Malaysia, kebanyakan pekerja masih mengalami masalah tersebut. Bahkan, dasar-dasar GST, TPPA, pemotongan subsidi, kenaikan harga barang dan sebagainya lagi yang telah dilaksanakan oleh kerajaan kapitalis di negara ini turut tidak berpihak kepada kelas pekerja dan masyarakat biasa. Tuntutan para pekerja Hospital Assunta, piket NUBE, piket pekerja Hong Leong Bank dan banyak lagi cukup menggambarkan betapa para pekerja tidak mendapat hak yang sepatutnya.

Keadaan ini sangat mengecewakan apabila kerajaan yang diharapkan dapat membela nasib rakyat, rupa-rupanya hanya mengutamakan kepentingan kapitalis. Apatah lagi dengan masalah rasuah dan pembaziran yang berleluasa oleh para pemerintah sedangkan rakyat setiap hari terpaksa menanggung kesengsaraan. Dalam waktu yang sama, para pemerintah pula bersenang-lenang atas kesusahan tersebut. Manakala parti-parti pembangkang pula masih terus mahu berjinak-jinak dengan kehendak kapitalis. Harga rumah semakin meningkat di Pulau Pinang dan Selangor, dan gaji minimum RM1500 di bantah oleh pemimpin pembangkang kerana ia tidak akan memuaskan sistem pasaran bebas kapitalisme.  

CWI (Committee for Workers’ International) menyokong perjuangan kelas pekerja dan massa. Pada masa yang sama untuk mencapai perubahan yang memihak kepada keperluan pekerja, pembinaan politik kelas pekerja perlu untuk memperjuangkan alternatif kepada sistem kapitalis. Untuk itu, kepimpinan kelas pekerja perlu memimpin, bersatu, berorganisasi dan berjuang secara bebas daripada kongkongan kapitalis atau parti-parti yang mewakili mereka. Di antara pendirian CWI adalah :

· UTAMAKAN KEPERLUAN DAN KEBAJIKAN PEKERJA BUKAN SEMATA-MATA UNTUK  KEUNTUNGAN MAKSIMUM

· KELAS PEKERJA DAN ANAK MUDA PERLU BERSATU MENENTANG AGENDA KAPITALIS: TPPA, GST, KENAIKAN HARGA BARANG DAN RUMAH, PENINGKATAN KOS PERUBATAN, GAJI RENDAH, SERANGAN TERHADAP KESATUAN, PENCABULAN HAK DEMOKRASI DAN LAIN-LAIN DISKRIMINASI.

· TIDAK KEPADA PENSWASTAAN PENDIDIKAN TERMASUK PENGKORPORATAN UNIVERSITI DAN KOLEJ AWAM. MEMILIKNEGARAKAN ATAU PEMILIKAN AWAM SEGALA ENTITI PENDIDIKAN DARIPADA TADIKA HINGGALAH KE UNIVERSITI DENGAN PEMBIYAAN YANG SECUKUPNYA UNTUK MENINGKATKAN KEMUDAHAAN DAN KUALITI PENDIDIKAN.

· HAPUSKAN POLISI ‘BURUH MURAH’ ATAU PENGHAM­BAAN PEKERJA, DENGAN MEWUJUDKAN GAJI MINI­MUM ATAU GAJI SARAAN HIDUP (LIVING WAGE) YANG SETIMPAL DENGAN KENAIKAN INFLASI.

· HAPUSKAN AMALAN ‘OUTSOURCING’ DAN BURUH KON­TRAK YANG MENGHAKIS HAK PEKERJA DAN KESATUAN SEKERJA.

· MAJIKAN HARUS MEMPERUNTUKKAN ELAUN PERUMA­HAN, PENGANGGUTAN, MAKANAN DAN FAEDAH-FAEDAH LAIN YANG DIPERLUKAN UNTUK KEBAJIKAN PEKERJA.

· HAK PENUBUHAN KESATUAN SEKERJA TANPA SEBARANG SEKATAN UNDANG-UNDANG OLEH KERAJAAN ATAU CAM­PURTANGAN MAJIKAN.

· TIDAK KEPADA PARTI-PARTI YANG BERLANDASKAN KAPITALISME. BERKEMPEN UNTUK PEMBINAAN PARTI MASSA KELAS PEKERJA DAN ANAK MUDA UNTUK MEM­PERTAHANKAN HAK DAN KEPENTINGAN RAKYAT BIASA.

· HENTIKAN PENSWASTAAN PERKHIDMATAN AWAM. MEMILIKNEGARAKAN SEMULA SEMUA KEMUDAHAAN AWAM DENGAN KAWALAN DEMOKRATIK KESATUAN SEKERJA DAN RAKYAT BIASA.

·  HENTIKAN GST, TPPA, PEMOTONGAN SUBSIDI DAN MULA MERANCANG EKONOMI BERLANDASKAN KEPER­LUAN RAKYAT, BUKAN KEUNTUNGAN MAKSIMUM

·  UNTUK SOLIDARITI ANTARA KELAS PEKERJA DAN ANAK MUDA DI SELURUH DUNIA.

·  TIDAK KEPADA KEMUSNAHAN ALAM SEKITAR. BAGI PELAN YANG MAMPAN BERLANDASKAN KEPADA DEMOKRATIK SOSIALISME UNTUK INDUSTRI PENGELU­ARAN YANG TIDAK AKAN MEMUSNAHKAN PLANET INI.

·  TIDAK KEPADA KAPITALISME. BAGI DUNIA SOSIALIS, DI MANA MONOPOLI BESAR DIJADIKAN PEMILIKAN AWAM, DENGAN EKONOMI YANG DIRANCANG SECARA DEMOKRATIK DAN SUMBER-SUMBER ALAM DIPER­GUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEPERLUAN MANUSIA SEJAGAT.

No comments: