Friday, 20 July 2012

PTPTN DIWUJUDKAN UNTUK MENYAHUT KEPERLUAN KAPITALISME ATAU MEMBANTU PELAJAR ?


Pendidikan seharusnya adalah hak asasi untuk setiap insan tanpa mengira darjat dan keturunan. Tetapi dengan perkembangan Malaysia sebagai Negara Perindustrian Baru (NPB) semenjak 1980an, sedikit demi sedikit aktiviti pendidikan telah dimasuki oleh elemen-elemen kapitalisme.