Sunday, 24 June 2012

ANAK MUDA DAN POLITIK

ANAK MUDA HARUS MEMBINA POLITIK ALTERNATIF UNTUK KELAS PEKERJA DAN RAKYAT BIASA

 

     Politik sepatutnya adalah suatu aktiviti di mana orang ramai boleh memainkan peranan dalam mewujudkan, memelihara dan merangka perancangan secara kolektif untuk meningkatkan keperluan dan untuk memanfaatkan kehidupan bersama. Ini bermakna, politik adalah satu aktiviti sosial yang menitikberatkan kerjasama dan tindakan secara kolektif dalam masyarakat untuk merangka penyelesaian kepada masalah atau konflik tertentu. Tetapi, dalam sistem kapitalisme, politik semata-mata ‘diswastakan’ kepada parti-parti politik dan pemimpin-pemimpin mereka untuk kepentingan sendiri.  

Saturday, 23 June 2012

INDONESIA: PENINGKATAN PROTES KELAS PEKERJA DAN RAKYAT MISKIN UNTUK MENUNTUT HAK SOSIAL DAN EKONOMI


PROTES KENAIKAN HARGA MINYAK DI INDONESIA: “KEMENANGAN” BAGI PARA DEMONSTRAN


        Penentangan masyarakat Indonesia terhadap agenda pemerintah untuk menghapuskan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) atau petrol pada akhirnya memperoleh “kemenangan”. Tekanan yang dilakukan oleh pekerja, pelajar, masyarakat miskin perkotaan di jalan raya selama dua minggu dan ianya menular ke pelbagai kota di Indonesia telah memaksa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR/parlimen) mengambil keputusan untuk menunda kenaikkan harga BBM yang dirancang  pada 1 April 2012. Namun yang mesti diingat, ini hanya merupakan kemenangan sementara sahaja, kerana keputusan yang dipersetujui tersebut hanya berkuatkuasa setidaknya sampai 6 bulan ke depan. Salah satu perkara yang dipersetujui menghendaki kerajaan tidak menaikkan BBM selama 6 bulan jika harga minyak dunia tidak naik melebihi US$120 setong. Keputusan ini juga layak dikritik kerana ianya dianggap hanya sebagai jalan tengah untuk meredakan kemarahan rakyat yang menginginkan kenaikan harga minyak dibatalkan sepenuhnya, bukan ditunda. Apalagi, keputusan tersebut menyerahkan dasar subsidi pemerintah kepada pasaran terbuka yang dikuasai oleh kapitalis antarabangsa.