Friday, 28 June 2013

TPPA UNTUK MENDAHULUKAN KEUNTUNGAN KAPITALIS DARIPADA KEPERLUAN RAKYAT
Kerajaan Malaysia sedang melakukan rundingan dengan Amerika Syarikat untuk melakukan Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik (TPPA) yang akan memberikan lebih ruang dan fleksibiliti kepada kapitalis (pemodal) Amerika untuk melabur di negara kita. Kapitalis Amerika juga akan mempunyai kuasa untuk mengeksploitasi sumber-sumber alam dan memaksa kerajaan melonggarkan undang-undang buruh.

Ini adalah langkah kerajaan untuk memperkukuhkan lagi dasar sistem pasaran bebas yang pada kenyataannya tidak bebas. Dalam sistem pasaran bebas, syarikat-syarikat yang besar akan mempergunakan kuasa monopoli dan kapasiti kewangan untuk menakluki suatu perniagaan tertentu untuk memastikan keuntungan maksimum. Dengan cara ini pemodal akan mengambil hak kepada barangan tersebut, dan menjualnya dengan harga yang tinggi.  Jika TPPA dilaksanakan, adalah dijangka kos barangan asas seperti ubat-ubatan akan meningkat dan boleh membebankan golongan berpendapatan rendah.
 
Manakala, dengan pelaksanaan TPPA hak dan kebajikan warga pekerja akan semakin terhakis dengan keutamaan pelabur Amerika untuk mengaut keuntungan berlipat ganda. Warga pekerja dan Kesatuan sekerja harus berkempen untuk mendesak kerajaan tidak menandatangani TPPA yang mendahulukan keuntungan kapitalis daripada keperluan rakyat.

No comments: